Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο για παιδιά

Το 2009, το Πρόγραμμα Ασφαλούς Διαδικτύου δημιούργησε μια Ειδική Ομάδα Περιεχομένου, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες στον τομέα της παραγωγής και της παροχής περιεχομένου που απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Η ομάδα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φορέων (συγγραφείς περιεχομένου, παραγωγούς, παρόχους, οργανισμούς προστασίας του παιδιού, ερευνητές και ακαδημαϊκούς). Περισσότερα (στα Αγγλικά)

Ημερομηνία: 
Thu, 2010-12-02 (All day)

SafeLine Android App

follow us