Δραστηριότητες 2011

Δραστηριότητες 2011

 • 22/01/2011: Παρουσίαση της Γραμμής, στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα      
 • 09/02/2011: Συμμετοχή στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, Αθήνα
 • 11/02/2011: Συνέδριο E-Themis Conference, Αράχωβα
 • 03/04/2011: Συνέδριο E-Life, Θεσσαλονίκη
 • 02/06/2011: Παρουσίαση της Γραμμής και περίπτερο, «Ανοιχτές Πύλες», Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ηράκλειο
 • 20/06/2011: 1ος κύκλος Εκπαίδευσης Εθελοντών της Μονάδας Εφηβικής Υγείας
 • 03/11/2011: Παρουσίαση της Γραμμής σε Εκπαιδευτικούς, Αθήνα
 • 23/11/2011: Παρουσίαση στο Κ.Ε.Σ.Α.Ν., Ηράκλειο
 • 01/12/2011: Παρουσίαση σε Καθηγητές Πληροφορικής, Ηράκλειο
 • 07/12/2011: Παρουσίαση σε γονείς και μαθητές, Ηράκλειο
 

Ενημερώσεις σχολείων 2011

Η SafeLine κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις στα παρακάτω σχολεία:
 • 01/02/2011: 2ο Δημοτικό Σχολείο, Βούτες, Ηράκλειο (παρουσίαση σε μαθητές)
 • 07/02/2011: Γυμνάσιο, Μελέσσες, Ηράκλειο (παρουσίαση σε μαθητές)
 • 07/02/2011: 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Ηράκλειο (παρουσίαση σε μαθητές)
 • 02/03/2011: 28ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Ηράκλειο (συνάντηση γονέων και κηδεμόνων)    
 • 01/04/2011: Κολέγιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
 • 14/04/2011: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Ηράκλειο (παρουσίαση σε μαθητές)

Για τις δραστηριότητες προηγούμενων χρόνων ακολουθήστε τους αντίστοιχους δεσμούς: 2006, 200720082009, 2010.

Πίσω σε όλα τα events

SafeLine Android App

follow us