Υλικό παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο: Η πορεία μιας καταγγελίας

Η συνειδητοποίηση από το κοινό ότι η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και του υλικού παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του INSAFE και του δικτύου των ανοιχτών γραμμών καταγγελιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε φορά που το υλικό προβάλλεται από οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο το θύμα που απεικονίζεται επαναθυματοποιείται. . Η σημασία της αναφοράς παράνομου περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθηθούν τα παιδιά-θύματα να μη ζουν το ίδιο τραύμα ξανά και ξανά αλλά και να καταστεί το διαδίκτυο ασφαλές για όλους εμάς και τα παιδιά μας.  

Το κοινό στην Ελλάδα μπορεί να κάνει μια αναφορά είτε επώνυμα είτε ανώνυμα στην Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr.

Μόλις η ανοιχτή γραμμή λάβει μια αναφορά, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πριν από την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο. Η γραμμή αξιολογεί την παραληφθείσα αναφορά και προσδιορίζει τη χώρα φιλοξενίας. Στη συνέχεια, η γραμμή ενημερώνει την εθνική υπηρεσία επιβολής του νόμου (διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος) και τον πάροχο υπηρεσιών του διαδικτύου (ISP). Αυτές οι πληροφορίες εισάγονται επίσης στο ICCAM. Το ICCAM είναι μια ασφαλής λύση λογισμικού για τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ταξινόμηση των αναφορών σχετικά με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το ICCAM χρησιμοποιείται από τα μέλη της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής INHOPE και την INTERPOL. Στο πλαίσιο της ICCAM, οι ανοικτή γραμμή επικοινωνίας πρέπει να αξιολογήσει το παράνομο υλικό με  διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία και το φύλο. Σε περίπτωση που το υλικό φιλοξενείται σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία αναφέρθηκε, η έκθεση μεταφέρεται στη χώρα υποδοχής για αξιολόγηση μέσω της ICCAM. Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή στη φιλοξενούσα χώρα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει σχετικά την αντίστοιχη εθνική διωκτική αρχή  και τον αντίστοιχο ISP.

Κατά το 2017, το δίκτυο ανοικτών γραμμών καταγγελιών  INHOPE αναγνώρισε πάνω από 259.000 εικόνες και βίντεο. Αυτός ο ανησυχητικός και αυξανόμενος αριθμός απαιτεί πιο ισχυρές ενέργειες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι τηλεφωνικές γραμμές στο Καναδά (Cybertip.ca) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (IWF) έχουν αναπτύξει προγράμματα ανίχνευσης ιστού για να εξετάσουν το διαδίκτυο για CSAM με βάση την τεχνολογία κατακερματισμού. Μεγάλες εταιρείες όπως το Facebook, το Google και το Twitter χρησιμοποιούν επίσης την τεχνολογία τους για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στα δίκτυά τους.

"Το διαδίκτυο αλλάζει διαρκώς και είναι σημαντικό να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις." δηλώνει ο Fred Langford, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ίδρυμα Watch Internet και Πρόεδρος του INHOPE. «Το 2017, το 82% του περιεχομένου που αναγνωρίστηκε ως παράνομο  από το δίκτυο INHOPE απεικονίζει κυρίως  κορίτσια και η ηλικία των θυμάτων χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου απαιτεί δράση από όλους - συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου κοινού. Επομένως, αναφέρετε το, μην το αγνοείτε!»καταλήγει

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του INHOPE και την ενότητα "Hotlines" της πύλης BIK.

Ημερομηνία: 
Thu, 2018-12-20 (All day)

SafeLine Android App

follow us