Νομοθεσία - Άλλες παράνομες δραστηριότητες

 Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα ήταν το ότι με το Ν. 3666/2008 προστέθηκε το έγκλημα της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 2225/1994). Με βάση αυτή τη ρύθμιση πλέον η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να βρει στοιχεία και εν τέλει να συλλάβει τους διαπράττοντες τα εγκλήματα. Σε αυτήν ακριβώς τη νέα διάταξη οφείλεται και η πληθώρα των υποθέσεων διακίνησης παιδικής πορνογραφίας που έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

 Άλλα διαδικτυακά εγκλήματα

Εκτός από τα εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η SafeLine αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση άλλων ειδών εγκλημάτων, σπουδαιότερα από τα οποία είναι η διακίνηση βίαιου και ρατσιστικού περιεχομένου, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, η οικονομική απάτη, η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμιση, η προτροπή σε αυτοκτονία, κά. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα η συνεργασία με τις Μονάδες Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Parental Control Image

SIP-BENCH III: Βρείτε το εργαλείο Γονικού Ελέγχου που σας ταιριάζει!

SafeLine Android App

follow us