Νομοθεσία ΕΕ - Διεθνείς Εξελίξεις

Πορνογραφία Ανηλίκων

 • Οδηγία 2011/93/ΕΕ
  • Τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας.

   Συγκεκριμένα, με την Οδηγία 2011/93/ΕΕ τα Κράτη Μέρη δεσμεύονται για πρώτη φορά να προστατεύσουν τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Ορίζεται ότι η παιδική πορνογραφία πρέπει να καταπολεμηθεί με την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του υλικού, κάνοντας δηλαδή πιο δύσκολο το ανέβασμα (upload) τέτοιων αρχείων στο Διαδίκτυο. Tα Κράτη Μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την άμεση απόσυρση των ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας στην επικράτειά τους και να καταβάλουν προσπάθεια για το κατέβασμα τους εκεί όπου δεν έχουν δικαιοδοσία.

   Προτείνονται δράσεις που μπορούν να αναλάβουν τα κράτη μέλη για την απόσυρση του ήδη ανεβασμένου υλικού, εκτός από την απόσυρση της έγκρισης, δηλαδή ο εντοπισμός των δημιουργών του και το κατέβασμα του υλικού από το Διαδίκτυο.

   Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και γενικά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης λαμβάνει σύμφωνα με την οδηγία, η μείωση του κινδύνου θυματοποίησης των παιδιών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ενημερωτικές διαφημίσεις, έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα, βοηθητικές γραμμές και τηλεφωνικά κέντρα (help-lines,hotlines), όπως η SafeLine.

   Το Grooming, όπως παρουσιάζεται στην Οδηγία, είναι η προσέλκυση («άγρα») παιδιών για γενετήσιους λόγους. Το Διαδίκτυο εξασφαλίζει ανωνυμία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους και να πετύχουν τον σκοπό τους μέσω κοινωνικών δικτύων (πχ. facebook, myspace), ιστοσελίδων και chatrooms.

   Το Sextourism, το ιδιαίτερο έγκλημα του σεξουαλικού τουρισμού αναφέρεται επίσης στην οδηγία. Τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να αναλάβουν τη βελτίωση της επικοινωνίας τους με τα τρίτα κράτη, όπου οι δράστες ταξιδεύουν με σκοπό την κακοποίηση παιδιών, εκμεταλλευόμενοι τις εθνικές τους νομοθεσίες.

   Η Οδηγία προβλέπει ακόμα ότι τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να ενθαρρύνουν οποιονδήποτε γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι ένα παιδί γίνεται αντικείμενο κακοποίησης, να το αναφέρει στις αρμόδιες Αρχές/ Υπηρεσίες.

   Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4267/2014.

 • Safer Internet Programme
  • Το Safer Internet Programme (2009-2013) Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λειτουργεί από το 1999, υποστηρίζει τη λειτουργία των hotlines (ανοιχτές γραμμές καταγγελιών), στοχεύει σε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά μέσω της ενημέρωσης του κοινού και της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου. Το τρέχον πρόγραμμα (2009-2013) καταβάλλει προσπάθεια για την καταπολέμηση πρακτικών όπως το grooming (προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους λόγους) και το cyber-bullying (ο εκφοβισμός, η απειλή, ταπείνωση ή παρενόχληση παιδιών από συνομηλίκους τους, μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών).

   Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρόγραμμα εντάσσεται η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

 • Συμμαχία 48 κρατών
  • Πρόσφατα, στις  5 Δεκέμβρη 2012, 48 κράτη ενώθηκαν για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο. Η συμμαχία 27 κρατών εντός και 21 εκτός ΕΕ, αναγνώρισε τέσσερις στόχους, τομείς που πρέπει να καλύψουν τα συμμετέχοντα κράτη.

   • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον εντοπισμό των θυμάτων και τη μέριμνα ώστε να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή, στήριξη και προστασία·
   • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη διερεύνηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο και για τον εντοπισμό και τη δίωξη των δραστών·
   • Ευαισθητοποίηση των παιδιών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φωτογραφιών από τα ίδια τα παιδιά, καθώς και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι παιδεραστές για να τα προσεγγίσουν («grooming»)·
   • Περιορισμός του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, καθώς και της εκ νέου θυματοποίησης παιδιών.

   Διαβάστε εδώ αναλυτικά το δελτίο τύπου.

SafeLine Android App

follow us