Πληροφορίες - Ερωτηματολόγια Επίγνωσης SafeLine

Με τα παρακάτω ερωτηματολόγια, η SafeLine σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Τα ερωτηματολόγια βασίζονται στα κουίζ επίγνωσης που δημιούργησε η ENISA, o Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

 

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα:

[Ερωτηματολόγιο γονέων]

[Ερωτηματολόγιο τελικού χρήστη]

 

 

SafeLine Android App

follow us