w
w
w
.
s
a
f
e
l
i
n
e
.
g
r
3
Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας
και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους
του Διαδικτύου!
Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της
SafeLine:
2003: Έτος έναρξης λειτουργίας της
SafeLine
2004: H
SafeLine
αρχίζει να συνεργάζεται με τη Μονάδα Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
2005: Η
SafeLine
γίνεται επίσημο μέλος του INHOPE
(
)
2005: Μέλη του INHOPE από 23 χώρες κατάφτασαν στην Αθήνα για
την ετήσια συνάντησή τους τον Οκτώβρη
2006: H
SafeLine
δέχεται καταγγελίες παράνομου περιεχομένου που
διακινείται μέσω συστημάτων P2P
2009: Η
SafeLine
συστρατεύει τις δυνάμεις της με τον Ελληνικό
Κόμβο Ασφαλούς Διαδικτύου
(
)
2010: Η
SafeLine
σπάει το φράγμα των 4000 καταγγελιών.
Το Διαδίκτυο αποτελεί το πιο δημοφιλές μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας στις μέρες μας. Σε αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες
ανεξαρτήτου ηλικίας και χωρίς περιορισμούς. Οι δραστηριότητες και οι
ενέργειες που γίνονται μέσω αυτού είναι ανεξάντλητες. Ανάμεσα σε αυτές
κρύβονται δραστηριότητες ανάρμοστες, οι οποίες θα ήταν δυσκολότερο
να πραγματοποιηθούν στο φυσικό κόσμο και συχνά χαρακτηρίζονται πα-
ράνομες. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαία η δημιουργία της
SafeLine
, της
Ελληνικής Ανοικτής Γραμμής η οποία δέχεται καταγγελίες για παράνομο
περιεχόμενο στοΔιαδίκτυο. Από τη σύστασή της τον Απρίλιο του 2003, η
SafeLine
έχει ταχθεί στη μάχη για την καταπολέμηση παράνομου διαδι-
κτυακού περιεχομένου. Από τον Οκτώβρη του 2005 είναι ενεργό μέλος
του INHOPE, του Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου.
Όταν λέμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη
δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, τι ακριβώς εννοούμε;
Το παράνομο περιεχόμενο και η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο
είναι ένα δύσκολο ζήτημα στην εξακρίβωσή του καθώς η νομιμότητα ή όχι
μιας πράξης συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έργο της
SafeLine
είναι
να δέχεται καταγγελίες για περιεχόμενο ή δραστηριότητες που λαμβάνουν
χώρα στοΔιαδίκτυο και αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία και να εξα-
κριβώνει τη νομιμότητά τους. Στην Ελλάδα, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα
κάποιο ενιαίο νομοθετικό κείμενο που να διέπει την τιμώρηση όλων των
διαδικτυακών εγκλημάτων, εντούτοις υπάρχουν διατάξεις σε διάφορα νο-
μοθετικά κείμενα που ποινικοποιούν τις σημαντικότερες παράνομες δρα-
στηριότητες όπως είναι:
η Παιδική πορνογραφία
Πρόκειται για την αναπαράσταση ή την πραγματική ή εικονική
αποτύπωση του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου με
τρόπο κατά τον οποίο να προκαλείται γενετήσια διέγερση καθώς
και για την πραγματική ή εικονική ασελγή πράξη που διενεργείται
από ή με τον ανήλικο.
1 3,4,5,6,7