Ερωτηματολόγιο Γονέων
Εξετάστε τις γνώσεις σας σε θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου από το παιδί σας.

Καλωσορίσατε Ερωτηματολόγιο Γονέων! Ο στόχος αυτού του ερωτηματολογίου είναι να σας βοηθήσει ως γονέα να εξετάσετε τις γνώσεις που έχετε σε θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου από το παιδί σας. Παρόλο που το Διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών και υπηρεσιών, κρύβει και κινδύνους τους οποίους πρέπει να γνωρίζει κάθε γονέας.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια πλήρης εξέταση του επίπεδου των γνώσεων σας σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Ο σκοπός τους είναι να αποκτήσετε μια ένδειξη για το επίπεδο της γνώσης σας και να χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως ένα εργαλείο για να ενθαρρύνει περαιτέρω το ενδιαφέρον σας για τους κινδύνους που πιθανώς να αντιμετωπίσει το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο.

Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίζεται στο αντίστοιχο Κουίζ Επίγνωσης που δημιούργησε o ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

A Note On Privacy
This survey is anonymous.
The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.


LimeSurvey is Free software
Donate