Ερωτηματολόγιο Τελικού Χρήστη
Εξετάστε τις γνώσεις σας σε θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και των online υπηρεσιών.

Καλωσορίσατε στο Ερωτηματολόγιο Τελικού Χρήστη! Ο στόχος αυτού του ερωτηματολογίου είναι να βοηθήσει εσάς ως τελικό χρήστη να εξετάσετε τις γνώσεις που έχετε σε διάφορα θέματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και των online υπηρεσιών. Παρόλο που το Διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών και υπηρεσιών, κρύβει και κινδύνους τους οποίους πρέπει να γνωρίζει κάθε χρήστης.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια πλήρης εξέταση του επίπεδου των γνώσεων σας σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Σκοπός τους είναι να αποκτήσετε μια ένδειξη για το επίπεδο της γνώσης σας και να χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως ένα εργαλείο που ενθαρρύνει περαιτέρω το ενδιαφέρον σας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κανείς χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

Το ερωτηματολόγιο αυτό βασίζεται στο αντίστοιχο Κουίζ Επίγνωσης που δημιούργησε o ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

A Note On Privacy
This survey is anonymous.
The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.


LimeSurvey is Free software
Donate