Υλικό - Δραστηριότητες

Δραστηριότητες και επισκέψεις σε Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπρόσωποι της ομάδας της SafeLine λαμβάνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες και συναντήσεις όπως και επισκέπτονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ιδρύματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια). Η SafeLine επισκέπτεται σχολεία και παρουσιάζει την Ανοικτή Γραμμή σε μαθητές, καθηγητές και εκπαιδευτικούς. Η άδεια για τις επισκέψεις αυτές χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Στις ενημερώσεις αυτές οι εκπρόσωποι της ομάδας παρουσιάζουν την ιστοσελίδα στους μαθητές, τους συμβουλεύουν, τους δίνουν πληροφορίες για τους κινδύνους του Διαδικτύου και συζητούν μαζί τους για θέματα που τους απασχολούν. 

Επιλέξτε τη χρονολογία και δείτε τις Δραστηριότητες του έτους

Δραστηριότητες 2006 | Δραστηριότητες 2007

Δραστηριότητες 2008 | Δραστηριότητες 2009

Δραστηριότητες 2010 | Δραστηριότητες 2011

 

SafeLine Android App

follow us