Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κοινωνικών δικτύων, το Facebook δημοσιοποίησε την πρώτη «Παγκόσμια Έκθεση για κυβερνητικά αιτήματα». Η έκθεση καλύπτει το Α΄ εξάμηνο του 2013 και αποκαλύπτει πως, σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν 122 αιτήματα, τα οποία αφορούσαν 141 χρήστες. Από αυτά, το Facebook ικανοποίησε το 54%, κοινοποιώντας ορισμένα δεδομένα. Περισσότερα