Ερευνα για την χρήση του facebook στην Ελλάδα και τον αριθμό των χρηστών του δημοφιλέστερου social media έκανε το τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνων, στην οποία καταγράφηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία ποιοτικού και ποσοτικού ενδιαφέροντος. Περισσότερα