Προβλέπεται ότι το EC3 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στην έδρα της Europol, στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Περισσότερα