Η δημοφιλέστερη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης προσθέτει στις λειτουργίες του μια δυνατότητα μάλλον χρήσιμη σε δημόσια πρόσωπα, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, πολιτικούς ή δραστήριες ομάδες: Μπορούν να ενημερώνουν όσους έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητές τους χωρίς απαραίτητα να είναι φίλοι. Περισσότερα