Κάθε χρόνο οι διαστάσεις της πειρατείας μεγεθύνονται και αναλόγως ενισχύονται και οι προσπάθειες των μηχανών αναζήτησης να την περιορίσουν. Περισσότερα