Εργαλεία γονικού ελέγχου πρόκειται να αποκτήσει άμεσα ο διαδικτυακός περιηγητής (browser) της Google, Google Chrome, καθώς και στο λειτουργικό Chrome OS. Περισσότερα