Μετά τις καταγγελίες ανεξάρτητης επιτροπής για έλλειψη διαφάνειας, η EPA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) παραδέχτηκε ότι υποστηρίζεται από την Google, τη Microsoft και την Yahoo. Περισσότερα