Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Freedom House, η Ισλανδία είναι η χώρα με τους λιγότερους περιορισμούς στην ελευθερία του Internet παγκοσμίως. Περισσότερα