Η Google δημιούργησε ένα νέο ιστότοπο στον οποίο συγκέντρωσε κάτω από μια ενιαία διαδικτυακή «στέγη» τα κείμενα όλων των Συνταγμάτων του κόσμου, με στόχο, όπως είπε, να βοηθήσει τις χώρες του πλανήτη να μάθουν η μία από την άλλη και έτσι να αποφύγουν πολιτικές κρίσεις και συγκρούσεις. Περισσότερα