Εγγενές χαρακτηριστικό των Windows 8 -αλλά και των Windows Phone 8- αποτελεί η δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας των παιδιών στο Διαδίκτυο αλλά και της χρήσης του υπολογιστή από τους κηδεμόνες τους. Η Microsoft έχει προσθέσει στην νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για PC την «Οικογενειακή ασφάλεια» και στα Windows Phone 8, το Kid’s Corner. Περισσότερα