Ο Οργανισμός συνιστά στο κοινό να αγνοήσει τα συγκεκριμένα ή άλλα παρεμφερή μηνύματα. Για την αποστολή κακόβουλων ηλεκτρονικών e-mails, τα οποία εμφανίζουν τον ΟΤΕ ως αποστολέα και με (πιθανό) θέμα: “Γραμματοκιβώτιο προειδοποιητική ειδοποίηση”, ενημερώνει ο ΟΤΕ. Περισσότερα