Οι δείκτες αξιολόγησης είναι μεταξύ άλλων η ευρυζωνική συνδεσιμότητα και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εργασίας. Περισσότερα