Στο πλαίσιο των καινούριων αλλαγών που έχει εισάγει το Facebook για τους ανηλίκους, η Συμμαχία για τα δικαιώματα του παιδιού στο Διαδίκτυο δημιούργησε μια λίστα υπογραφών από χρήστες της ιστοσελίδας, ζητώντας από το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο να σεβαστεί τα δικαιώματα των παιδιών. Περισσότερα