ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία των προγραμμάτων γονικού ελέγχου 26 δημοφιλή εργαλεία γονικού ελέγχου για προσωπικούς υπολογιστές, 3 για κονσόλες παιχνιδιών και 2 για κινητά τηλέφωνα ελέγχθηκαν από το πρόγραμμα SIP-BENCH «Συγκριτική αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου για τη διαδικτυακή προστασία των παιδιών» πουχρηματοδοτείται από το 2006 από το πρόγραμμα Saferinternet της Ε.Ε, με στόχο να παρέχουν στους γονείς αντικειμενική εικόνα σχετικά με το αποτελεσματικότερο λογισμικό για τα παιδιά τους. Τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη αναλύθηκαν με ρυθμίσεις για δύο ηλικιακές ομάδες, αφενός 10 ετών και νεότεροι και, αφετέρου, 11 ετών και άνω, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, πολωνική και ισπανική γλώσσα, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2010.

Περισσότερα