Το Facebook μόλις ανακοίνωσε μια άλλη αλλαγή στον Αλγόριθμο του News Feed : οι λεγόμενες αυτοματοποιημένες δημοσιεύσεις από εφαρμογές τρίτων θα παίρνουν λιγότερη προβολή στο News Feed. Περισσότερα