Νέα έρευνα που δημοσιεύει το Mashable, η οποία διεξήχθη από το Institute of Politics του Πανεπιστημίου του Harvard, ρίχνει φως στις προτιμήσεις του ηλικιακού φάσματος 18 – 29 ετών, όσον αφορά στα Social Media, βασισμένη σε ένα δείγμα 3.000 ατόμων. Περισσότερα