Επικοινωνία

Για ενημέρωση και γενικές πληροφορίες:

contact@safeline.gr ή στο τηλέφωνο 2811 391615 από τις 9:00  ως τις 16:00 (εργάσιμες μέρες).

Για καταγγελία παράνομου περιεχομένου ή παράνομης συμπεριφοράς: 

report@safeline.gr

Για οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με την Γραμμή Καταγγελιών:

complaints@safeline.gr

Η SafeLine υλοποιείται από:

  • Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-IΠ)

SafeLine Android App

follow us