Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με τη Safeline άμεσα και γρήγορα.

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους για την Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή των καταγγελιών. Για το λόγο αυτό, δίνουμε μεγάλη σημασία στην άποψη του κοινού αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές.

Μέσω του email complaints@safeline.gr που διαθέτουμε, σας δίνουμε την ευκαιρία να μας ενημερώσετε για τυχόν παράπονο/σχόλιο που έχετε αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των μελών του προσωπικού.

Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιγράψτε μας αναλυτικά τί θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε και συνεπώς να βελτιώσουμε ή πώς κατά τη γνώμη σας μπορούμε να  επιλύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαδικασία που ακολουθούμε

Με την αποστολή ενός παραπόνου, αυτομάτως ενημερώνεται ένα μέλος του προσωπικού της SafeLine και γίνεται καταγραφή του παραπόνου σας στο σύστημα της SafeLine.

Το παράπονο θα παραπεμφθεί στην επιτροπή διαχείρισης παραπόνων της SafeLine, προς περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγησή του. Στη συνέχεια, η επιτροπή διαχείρισης παραπόνων συντάσσει ειδική έκθεση με το πόρισμά της.

Ανάλογα με το πόρισμα της επιτροπής παραπόνων, λαμβάνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και ενημερώνεται όποιος/όποια έστειλε το παράπονο, εφόσον έχει αφήσει στοιχεία επικοινωνίας.

Αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται από όποιον/όποια υποβάλει ένα παράπονο, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες επικοινωνίας και ενημέρωσης αναφορικά με την πορεία του παραπόνου που καταχωρήθηκε.

“Υποβολή παραπόνου”

Για ενημέρωση και γενικές πληροφορίες

  • contact@safeline.gr

Για καταγγελία παράνομου περιεχομένου ή συμπεριφοράς

  • report@safeline.gr

Θέλετε να κάνετε μία καταγγελία;

Προχωρήστε στην υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο.

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ