Εργαλεία γονικού ελέγχου

Δείτε όλες τις αξιολογήσεις των διαθέσιμων εργαλείων γονικού ελέγχου

Αποτελέσματα Τρίτου Κύκλου της έρευνας SIP-BENCH 2

Benchmarking of parental control tools for the online protection of children

Δημοσιευθήκαν τα αποτελέσματα του τρίτου κύκλου της έρευνας, η οποία εξετάζει και κατατάσσει τα γονικά εργαλεία προστασίας των παιδιών στο Διαδίκτυο. Το όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινωνία της Πληροφορίας, διεξάγει αυτήν τη μελέτη μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Safer Internet.

Η έκθεση έχει στόχο να καθοδηγήσει τους τελικούς χρήστες (κυρίως γονείς) με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο, στον κόσμο των εργαλείων γονικού ελέγχου, τα οποία διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος διενεργήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου. Συνολικά, 30 εργαλεία εξετάστηκαν στον 3ο κύκλο συγκριτικής αξιολόγησης, για τις ακόλουθες συσκευές: προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κονσόλες παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται παρακάτω:

Προστασία χρηστών 12 ετών και κάτω

Η παρακάτω αξιολόγηση και ταξινόμηση αναφέρεται σε εργαλεία γονικού ελέγχου, τα οποία στοχεύουν στην προστασία χρηστών 12 ετών και κάτω. Κάθε εργαλείο αξιολογείται ως προς την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, την χρησιμότητα και την ασφάλεια. Την πρώτη θέση κατέχουν τα εργαλεία γονικού ελέγχου της Microsoft.

Προστασία χρηστών 13 ετών και άνω

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εργαλείων για χρήστες 13 ετών και άνω. Η αξιολόγηση βασίζεται στις ίδιες κατηγορίες (λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα, χρησιμότητα και ασφάλεια). Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Κ9.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/sip_bench2_results/executive_summary3.pdf. Για να ενημερωθείτε και για να επιλέξετε το πιο κατάλληλο εργαλείο γονικού ελέγχου για τον δικό σας υπολογιστή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  http://www.yprt.eu/sip/.

Θέλετε να κάνετε μία καταγγελία;

Προχωρήστε στην υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο.

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ