Ποιοί είμαστε - INHOPE

INHOPE και άλλες Ανοικτές Γραμμές

Ο INHOPE (www.inhope.org) είναι ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1999 υπό το Πρόγραμμα EC Safer Internet Action Plan  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αντιπροσωπεύει όλες τις Ανοικτές Γραμμές Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζει το σκοπό τους να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο με στόχο την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Όλες οι Ανοικτές Γραμμές που είναι μέλη του INHOPE,πρέπει να συμμορφώνονται με το σύνολο των Βέλτιστων Πρακτικών του. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής

 

Μέλη του INHOPE ανά τον κόσμο:

Χώρα Ιδιότητα μέλουςΌνομα οργανισμούΔιεύθυνση ιστοσελίδαςΗμερομηνία εγγραφής
Αυστραλία

ACMAwww.inhope.org/gns/our-members/australia.aspx1999-11-01
Αυστρία

Stoplinewww.inhope.org/gns/our-members/Austria.aspx1999-11-01
Βέλγιο

Child Focuswww.inhope.org/gns/our-members/Belgium.aspx2001-01-09
Βοσνία- ΕρζεγοβίνηInternational Forum of Solidarity - EMMAUS(IFS)www.inhope.org/gns/our-members/BosniaandHerzegovina.aspx2010
Βουλγαρία

ARC Fundwww.inhope.org/gns/our-members/Bulgaria.aspx2006-10-08
Καναδάς

cybertip.cawww.inhope.org/gns/our-members/Canada.aspx2005-05-12
Ταιβάν

ECPAT Taiwan (Web547)www.inhope.org/gns/our-members/Taiwanx.aspx2005-05-12
Κύπρος

CNTIwww.inhope.org/gns/our-members/Cyrus.aspx2008-05-28
Τσεχία

Our Child Foundationwww.inhope.org/gns/our-members/CzechRepOurChild.aspx2007-10-25
ΤσεχίαHorka linkawww.inhope.org/gns/our-members/CzechRepHorkaLinka.aspx2009-11-04
Δανία

Red Barnetwww.inhope.org/gns/our-members/denmark.aspx2002-01-05
ΕσθονίαEstonian Union for Child Welfarewww.inhope.org/gns/our-members/Estonia.aspx2011-02-01
Φιλανδία

STC Finlandwww.inhope.org/gns/our-members/Finland.aspx2002-01-09
Γαλλία

AFAwww.inhope.org/gns/our-members/France.aspx1999-11-01
Γερμανία

jugendschutz.netwww.inhope.org/gns/our-members/GermanyECO.aspx1999-11-01
Γερμανία

ECOwww.inhope.org/gns/our-members/GermanyECO.aspx1999-11-01
Γερμανία

FSMwww.inhope.org/gns/our-members/GermanyFSM.aspx1999-11-01
Ελλάδα

SafeNetwww.inhope.org/gns/our-members/Greece.aspx2004-02-05
ΟυγγαρίαπροσωρινήBiztonsagosinternet - Theodore Puskas Foundationwww.inhope.org/gns/our-members/Hungary_Biztonsagosinternet_Hotline.aspx2012-04-25
ΟυγγαρίαπροσωρινήInternet Hotline - National Media and Infocommunications Authoritywww.inhope.org/gns/our-members/Hungary_Internet_Hotline.aspx2012-04-25
Ισλανδία

Barnaheill

www.inhope.org/gns/our-members/Iceland.aspx

2001-01-09
Ιρλανδία

ISPAIwww.inhope.org/gns/our-members/Ireland.aspx1999-11-01
Ιταλία

Telefono Azzurrowww.inhope.org/gns/our-members/ItalyAzzurro.aspx2006-06-19
Ιταλία

STC Italywww.inhope.org/gns/our-members/ItalySTC.aspx2003-01-23
Ιαπωνία

Internet Association Japanwww.inhope.org/gns/our-members/Japan.aspx2007-03-01
Λεττονία

Latvian Internet Association - Net Safewww.inhope.org/gns/our-members/Latvia.aspx2008-05-28
Λιθουανία

Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuaniawww.inhope.org/gns/our-members/Lithuania.aspx2008-05-28
Λουξεμβούργο

LISA Stoplinewww.inhope.org/gns/our-members/Luxembourg.aspx2008-10-22
ΜάλταπροσωρινήBe Smart Online - Aġenzija Appoġġwww.inhope.org/gns/our-members/Agenzija_Apogg.aspx2006-10-04
Ολλανδία

Meldpuntwww.inhope.org/gns/our-members/Netherlands.aspx1999-11-01
Πολωνία

NASKwww.inhope.org/gns/our-members/Poland.aspx2006-02-16
Πορτογαλία

FCCNwww.inhope.org/gns/our-members/Portugal.aspx2007-10-25
ΡουμανίαπροσωρινήSafernet.rowww.inhope.org/gns/our-members/Romania.aspx2010-05-13
ΡωσίαNational Internet-Safety Node in Russiawww.inhope.org/gns/our-members/RussiaSaferInternetCenter.aspx2009-05-13
ΡωσίαFriendly Runet Foundationwww.inhope.org/gns/our-members/RussiaFriendlyRUNet.aspx2009-05-13
ΣλοβακίαπροσωρινήESlovenskowww.inhope.org/gns/our-members/Slovakia.aspx2010-05-13
Σλοβενία

Spletno Okowww.inhope.org/gns/our-members/Slovenia.aspx2007-03-01
Νότια ΑφρικήFilm Publication Boardwww.inhope.org/gns/our-members/SouthAfrica.aspx2009-05-13
Νότια Κορέα

Korean Communications Standards Commission (KCSC)www.inhope.org/gns/our-members/Korea.aspx2003-10-19
Ισπανία

Protegeleswww.inhope.org/gns/our-members/Spain.aspx2002-01-05
ΤουρκίαπροσωρινήICTA - Turkeywww.inhope.org/gns/our-members/Turkey.aspx2011-05-18
Ηνωμένο Βασίλειο

Internet Watch Foundationwww.inhope.org/gns/our-members/UnitedKingdom.aspx1999-11-01
Η.Π.Α.

Cybertiplinewww.inhope.org/gns/our-members/UnitedStates.aspx1999-11-01

Πηγή: INHOPE (www.inhope.org/gns/our-members.aspx)

 

SafeLine Android App

follow us