Σχετικοί Σύνδεσμοι

saferinternet4kids

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

ekpoizo

 Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα της Ζωής

sch.gr

 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

adae

 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Αρχή Προστασίας

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

EU Kids Online

 EU Kids Online

Google

 Google Κέντρο Οικογενειακής Ασφάλειας

neotita.gr

 Γραφείο Νεότητας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

athina

 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

unisef

 Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNISEF

obrela.gr

 ΟΜΠΡΕΛΑ Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης

 

SafeLine Android App

follow us