Καταγγελίες - Επεξεργασία καταγγελιών

Λαμβάνοντας μια καταγγελία, η SafeLine ακολουθεί μία προκαθορισμένη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία

Η SafeLine συνεργάζεται άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία προωθώντας σε αυτήν τις καταγγελίες των οποίων το περιεχόμενο είναι εξακριβωμένα παράνομο. Πανελλαδικά υπάρχουν δύο εξειδικευμένες ομάδες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με εγκληματικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο, η Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα που λειτουργεί από το 2004 και η Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί από το 2006.

 

 

Parental Control Image

SIP-BENCH III: Βρείτε το εργαλείο Γονικού Ελέγχου που σας ταιριάζει!

SafeLine Android App

follow us