Καταγγελίες - Επεξεργασία καταγγελιών

Λαμβάνοντας μια καταγγελία, η SafeLine ακολουθεί μία προκαθορισμένη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία

Η SafeLine συνεργάζεται άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία προωθώντας σε αυτήν τις καταγγελίες των οποίων το περιεχόμενο είναι εξακριβωμένα παράνομο. Συγκεκριμένα συνεργάζεται με την εξειδικευμένη ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολείται με εγκληματικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο, τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα, που λειτουργεί από το 2004.

 

SafeLine Android App

follow us