Καταγγελίες - Πώς να κάνετε μια καταγγελία

Θέλετε να κάνετε μια καταγγελία;

Για την υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Ανωνυμία 

 Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια καταγγελία στη SafeLine, ο καταγγέλλων διατηρεί την ανωνυμία του, εάν το επιθυμεί. Η διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την καταγγελία δεν καταγράφεται από το σύστημα της SafeLine και αν κάποιος χρήστης θελήσει να δώσει τα στοιχεία του, αυτά είναι απολύτως απόρρητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της καταγγελίας του.
Η διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντα λειτουργεί ενθαρρυντικά απέναντι σε τυχόν δισταγμούς για την υποβολή καταγγελίας.
  

Έχετε απορίες;

Για να εκθέσετε μια απορία σας ή να ζητήσετε οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία από εμάς χωρίς αυτό να αποτελεί καταγγελία, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μηνύμα στο contact@safeline.gr

 

SafeLine Android App

follow us