Κάντε μια καταγγελία

Θέλετε να κάνετε μια καταγγελία;

Παρακαλούμε πρώτα επιλέξτε τον τύπο καταγγελίας που θέλετε να κάνετε και έπειτα συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία. Τα απαραίτητα πεδία για κάθε τύπο καταγγελίας επισημαίνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο (*). Αν δεν δωθούν σωστά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να επαληθευτεί η καταγγελία, τότε αυτή θα απορρίπτεται.

Επισημαίνουμε πως η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική. Ως εκτούτου, η καταγγελία σας θα παραμείνει ανώνυμη εκτός και αν εσείς επιθυμείτε το αντίθετο. Κατά την υποβολή της καταγγελίας σας από τη φόρμα αυτή, η Safeline δεν καταγράφει κανένα επιπλέον στοιχείο (όπως π.χ. την IP διεύθυνση σας) πέραν αυτών που εσείς συμπληρώσατε.

Τύπος Καταγγελίας
Τύπος Περιεχομένου
Στοιχεία Δικτυακού Τόπου (Website)

http://www...

 
Στοιχεία δημοσίευσης σε Υπηρεσία Νέων (Newsgroup)

Για να βρείτε τους mail headers (ώστε να εντοπίσετε το Message-ID) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  • Αν χρησιμοποιείτε Outlook Express πηγαίνετε στο:
    File → Properties → Details
  • Αν χρησιμοποιείτε Netscape ή Mozilla πηγαίνετε στο:
    View → Headers → All

alt.binaries...

Στοιχεία αρχείου στο Δίκτυο eDonkey

Για να βρείτε τα στοιχεία για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική σελίδα για το δίκτυο eDonkey (ed2k).

Προσωπικά στοιχεία

(Προαιρετικά)

Αν κάνετε την καταγγελία επώνυμα και δηλώσετε προσωπικά στοιχεία, τότε σας ενημερώνουμε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς της επεξεργασίας της καταγγελίας σας και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας προκειμένου αυτή να διεκπεραιωθεί με επιτυχία. Πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία έχει μονάχα ο αναλυτής της Γραμμής ενώ καμία περαιτέρω επεξεργασία ή προώθηση αυτών σε άλλους αρμόδιους φορείς δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Το περιεχόμενο της καταγγελίας σας εφόσον εξακριβωθεί ότι αφορά παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο ή δραστηριότητα, ενδέχεται να προωθηθεί στη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή στην κεντρική βάση δεδομένων ICCAΜ, ανάλογα με την περίπτωση, προς περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία σας, θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως την πλήρη διεκπεραίωση της καταγγελίας, και αμέσως μετά θα σβήνονται.

Η SafeLine υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-IΠ).

SafeLine Android App

follow us