20 χρόνια SafeLine.grTι δείχνουν τα στοιχεία

76.000 καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο

8.000 σε ετήσια βάση τα τελευταία 5 χρόνια

17.500 καταγγελίες με εγκληματικό υπόβαθρο

Το 31% των καταγγελιών αφορούν σε υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο, το 28% σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων και το 25% σε οικονομικές διαδικτυακές απάτες.

Εντός 3 ημερών το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης απομακρύνεται από το διαδίκτυο.

 

76.000 καταγγελίες έχει δεχτεί στην 20ετή πορεία της η Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο SafeLine.gr με τα τελευταία 5 χρόνια να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 8.200 σε ετήσια βάση. Περίπου το 1/3 των καταγγελιών που έχει δεχτεί τα τελευταία 20 χρόνια η SafeLine.gr και έχουν εγκληματικό υπόβαθρο, αφορούν σε υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που είναι και η προτεραιότητα της γραμμής. Μάλιστα τα τελευταία 4 χρόνια οι καταγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζουν έντονη αυξητική τάση, επιβεβαιώνοντας την αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του INHOPE. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς τα δεδομένα κυρίως μετά την πανδημία δείχνουν ότι τα παιδιά αρχίζουν την ενασχόλησή τους με τον ψηφιακό κόσμο σε όλο και μικρότερη ηλικία.

Στατιστικά στοιχεία 2003-2023 καταγγελιών για υλικό παιδικής διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων (91%), όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του INHOPE και της SafeLine.gr είναι κορίτσια. Οι εικόνες και τα βίντεο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν καταγγελθεί αφορά κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 88% περίπου σε κορίτσια ηλικίας 3-13 ετών.

Όπως προκύπτει μάλιστα από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, ένα ποσοστό παράνομου υλικού δημιουργείται και στέλνεται από τα ίδια τα θύματα και ειδικότερα από εφήβους, το γνωστό Sexting. Αν και κάποιοι έφηβοι μπορούν να παράγουν πρόθυμα σεξουαλικό περιεχόμενο, αυτό δεν σημαίνει ότι συναινούν ή είναι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση ή την καταχρηστική χρήση και/ή τη διανομή αυτών των εικόνων/βίντεο

Όσον αφορά στις υπόλοιπες καταγγελίες που δέχεται η SafeLine.gr, οι οικονομικές διαδικτυακές απάτες παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το 2022 και μετά, το ποσοστό βαίνει διαρκώς αυξανόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιών.

Ετήσιος απολογισμός INHOPE 2022

Η SafeLine.gr από το 2003 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού INHOPE κάτω από την «ομπρέλα» του οποίου λειτουργούν άλλες 49 γραμμές καταγγελιών οι οποίες συνεργάζονται στενά με την INTERPOL και τη EUROPOL για την πάταξη του φαινομένου ανάρτησης υλικού παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο και έχουν συμβάλει δυναμικά στην εξιχνίαση μεγάλων κυκλωμάτων διεθνώς. Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του INHOPE για το 2022 καταγγέλθηκαν 587.852 URLs που περιέχουν δυνητικά επιβλαβές υλικό και απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών. Το 68% αυτών αναφέρθηκε στις αστυνομικές αρχές και το 26% καταργήθηκε άμεσα την ίδια ημέρα.

 

Παγκόσμιος χάρτης όπου με κίτρινο είναι οι χώρες στις οποίες λειτουργούν οι 50 γραμμές καταγγελιών που δραστηριοποιούνται κάτω από την εποπτεία του INHOPE.