Μικρά παιδιά έως και πέντε ετών μπαίνουν στο διαδίκτυο χωρίς καθόλου επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, σύμφωνα με το ISPCC. Η φιλανθρωπική οργάνωση επεσήμανε ότι βλέπει ανησυχητικές τάσεις στα παιδιά όσον αφορά τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ομάδα του ISPCC, τα παιδιά παρουσιάζουν εμπάθεια κατά το σχολιασμό δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα παιδιά θεωρούν ότι τα social media υπάρχουν για το χλευασμό και την προσβολή άλλων και ότι αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικτυακή συμπεριφορά.

Επιπλέον, το ISPCC έχει παρατηρήσει αύξηση του αριθμού των παιδιών που σχετίζονται με ξένους στο διαδίκτυο, στους οποίους συχνά αποστέλλουν φωτογραφίες. Σύμφωνα με τη CEO Grainia Long, η έρευνα έδειξε ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών είναι ανεξέλεγκτη χωρίς καμία επίβλεψη.

«Τα στοιχεία από τις υπηρεσίες μας δείχνουν την κλίμακα και τη φύση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων παιδιών και νέων, και πόση δουλειά χρειάζεται για να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο» δήλωσε. «Η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και του τομέα της εκπαίδευσης θα είναι το κλειδί. Αλλά πρέπει επίσης να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία μας ώστε να αντικατοπτρίζει την διαδικτυακή πραγματικότητα.» επεσήμανε.

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι πρέπει να εκτιμούμε τις θετικές επιπτώσεις που έχει η τεχνολογία στη ζωή των νέων ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάσουν τα παιδιά για να μπορούν να εντοπίσουν και να προστατευτούν από τους κινδύνους του Διαδικτύου.

Πηγή: SaferInternet4Kids