Οι ευθύνες μιας πράξης σεξουαλικής εκμετάλλευσης πρέπει πάντα να αποδίδονται στον θύτη και όχι στο θύμα. Δηλώσεις όπως “Η αστυνομία δηλώνει ότι ένας έφηβος βιάστηκε από άνδρα” θα πρέπει να αντικατασταθούν με δηλώσεις του τύπου “Η αστυνομία δηλώνει ότι ένας άντρας βίασε ένα παιδί”.  Με αυτό τον τρόπο δίδεται έμφαση στον δράστη του εγκλήματος.

Ποιο είναι το αντικείμενο της ιστορίας;
Όταν μεταδίδεται το γεγονός κάντε τον δράστη υποκείμενο ποινών και το θύμα/επιζών αντικείμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν παιδιά, αποδίδοντας την πλήρη ευθύνη στον δράστη, επειδή τα παιδιά δεν έχουν τη νομική ικανότητα να συναινέσουν. Η παροχή λεπτομερειών σχετικά με τον θύτη έχει σημασία: εξωτερική περιγραφή, πώς αποκτήθηκε πρόσβαση, εάν χρησιμοποιήθηκε όπλο και εάν υπήρξε πρόσθετη σωματική βία (για παράδειγμα, το θύμα ήταν ανίκανο, κρατήθηκε κάτω ή εμποδίστηκε να φύγει).

Απεικονίζοντας το θύμα/επιζώντα
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται αποκαλύπτει προσωπικές λεπτομέρειες και βλάπτει το θύμα, βάζοντάς το σε μεγαλύτερη ζημιά και αποθαρρύνοντας άλλα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να μιλήσουν. Είτε το θύμα ήταν ελκυστικό, είχε προηγούμενες σεξουαλικές σχέσεις με τον δράστη, είχε επικίνδυνη συμπεριφορά, ήταν ντυμένο προκλητικά ή είχε πιει πολύ, την ευθύνη για μια σεξουαλική επίθεση φέρει το άτομο που διέπραξε το αδίκημα. Αυτά τα παραδείγματα βλάπτουν τον επιζώντα και διαιωνίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οδηγίες CSAM για ΜΜΕ για την δημοσιογραφική κάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.