Ο INHOPE είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο γραμμών καταγγελιών για την καταπολέμηση του διαδικτυακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), με 54 γραμμές σε 50 χώρες. Οι γραμμές καταγγελιών παρέχουν στο κοινό έναν τρόπο να αναφέρει, ακόμα και ανώνυμα, παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο με έμφαση στο CSAM. Οι γραμμές μελών του INHOPE συνεργάζονται για να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν γρήγορα το CSAM και άλλο παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

 

Το 2023, οι γραμμές μελών του INHOPE χειρίστηκαν 785.322 διευθύνσεις URL περιεχομένου ύποπτων CSAM, το οποίο αποτελεί αύξηση 25% σε σχέση με το 2022. Το 69% του αναφερόμενου περιεχομένου χαρακτηρίστηκε παράνομο και το 83% των θυμάτων που απεικονίζονται ήταν μεταξύ 3-13 ετών. H μεγάλη αύξηση των καταγγελιών δείχνει τον αυξανόμενο κίνδυνο για τα παιδιά, μέσω της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, ειδικά μέσω της διαδικτυακής αποπλάνησης (grooming), του μη συναινετικού διαμοιρασμού προσωπικού υλικού (non-consensual intimate imagery) και του σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion).

Μέσω της πλατφόρμας ICCAM του INHOPE, οι ανοιχτές γραμμές των μελών μπορούν να ανταλλάσσουν άμεσα δεδομένα παγκοσμίως και να προχωρούν σε Ειδοποίηση και Αφαίρεση (NTD). Στόχος είναι το παράνομο περιεχόμενο να αφαιρεθεί αμέσως για να αποφευχθεί η εκ νέου θυματοποίηση, ενώ παράλληλα οι σχετικές καταγγελίες προωθούνται στις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου (LEA) για την αναγνώρισης των θυμάτων. Οι διευθύνσεις URL περιεχομένου που αναφέρθηκαν στις ανοιχτές γραμμές μελών του INHOPE αφαιρέθηκαν εντός 2,5 ημερών. Όσον αφορά το περιεχόμενο που φιλοξενείται σε χώρες όπου δεν λειτουργεί γραμμή μελών του INHOPE, οι χρόνοι αφαίρεσης μπορεί να διαρκέσουν έως και 28+ ημέρες, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία κάθε χώρας να διαθέτει εθνική γραμμή και να είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου.

Η εισαγωγή δεδομένων στην ICCAM από τις ανοιχτές γραμμές μελών του INHOPE συνεισφέρει επίσης στη βάση δεδομένων της International Child Sexual Exploitation της INTERPOL (ICSE). Αυτά τα δεδομένα αποτελούνται από υλικό που αξιολογήθηκε από τους αναλυτές των ανοικτών γραμμών. Από το 2023, το ICSE διατηρεί περισσότερες από 4,9 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο, καταγράφοντας συλλογικά την κακοποίηση περισσότερων από 37.900 θυμάτων σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ο INHOPE συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γραμμές καταγγελιών σε ορισμένες χώρες λόγω έλλειψης νομικών εθνικών εξουσιοδοτήσεων που να τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται αναφορές CSAM. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ειδοποίηση και αφαίρεση (NTD), καθυστερημένη ανταλλαγή δεδομένων με άλλες γραμμές και, τελικά, επιτρέποντας στο CSAM να παραμείνει στο διαδίκτυο για μεγαλύτερες περιόδους.

Επιπλέον, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού εισερχόμενων καταγγελιών CSAM, οι εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου (LEA) αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της προτεραιοποίησης και της διερεύνησης του CSAM. Ελλείψει ανοιχτών γραμμών που να βοηθούν στη διαλογή και να διαβιβάζουν μόνο σχετικές αναφορές στις LEA, οι LEA αναγκάζονται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αξιολόγηση του περιεχομένου, επιβραδύνοντας ενδεχομένως την αναγνώριση των θυμάτων. Νωρίτερα αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναδιατύπωση των κανόνων του ποινικού δικαίου σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών.

Μετά την αναδιατύπωση της Οδηγίας σχετικά με το CSAM, ο INHOPE καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να:

Προχωρήσουν σε επίσημη αναγνώριση και εξουσιοδότηση των εθνικών ανοιχτών γραμμών του δικτύου του INHOPE, ώστε να λαμβάνουν και να αναλύουν ύποπτες αναφορές CSAM και να ενημερώνουν τις αρχές επιβολής του νόμου και τους παρόχους υπηρεσιών για παράνομο περιεχόμενο.

Εξουσιοδοτήσουν τις ανοιχτές γραμμές του δικτύου του INHOPE να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε υλικό προσβάσιμο από το κοινό με βάση τις αναφορές που λαμβάνονται.

Παρέχουν υποστήριξη και χρηματοδότηση στις εθνικές ανοικτές γραμμές του δικτύου του INHOPE για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Προωθήσουν τις εθνικές ανοιχτές γραμμές του δικτύου του INHOPE στο κοινό, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αναφορά CSAM και άλλου παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Ο INHOPE καλεί επίσης τον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία τεχνολογίας:

Να συνεργαστεί ενεργά με τις ανοιχτές γραμμές για να διασφαλιστεί η ταχεία κατάργηση του CSAM και άλλου παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα των εθνικών γραμμών παρέχοντας οικονομική ή τεχνική υποστήριξη.

 

Δείτε όλη την πρόσκληση για δράση του INHOPE εδώ.