Η αναφορά «Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA» της EUROPOL αποτελεί μία ετήσια αναλυτική έκθεση που στόχο έχει την αξιολόγηση των πιο πρόσφατων διαδικτυακών απειλών και της επίδρασης του κυβερνοεγκλήματος εντός των χωρών της ΕΕ. Η έκθεση επικεντρώνεται στον τομέα των απειλών και των εξελίξεων που σχετίζονται με το κυβερνοέγκλημα, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, καθώς και των Εθνικών Διωκτικών Αρχών σε στρατηγικό, πολιτικό και επίπεδο τακτικής για τον αγώνα κατά του κυβερνοεγκλήματος.

Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε δεδομένα που μοιράζονται με την Europol τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτοι εταίροι, σε συνδυασμό με εμπειρογνώμονες και άλλες πηγές πληροφοριών. Η ανάλυση προκύπτει από ένα σύνολο δεικτών που χρησιμοποιούνται από την Europol και επικεντρώνονται στις εξελίξεις που σχετίζονται με τους δράστες και τα κυκλώματα τους, τις διαδικασίες και τις υποδομές που χρησιμοποιούνται, τις οικονομικές συναλλαγές και την επίδραση στην κοινωνία.

Η ένατη αυτή έκδοση της αναφοράς, παρουσιάζεται σε μια επικαιροποιημένη μορφή και περιλαμβάνει τα κύρια ευρήματα σχετικά με τις διαφορετικές μορφές του κυβερνοεγκλήματος, δηλαδή τις κυβερνοεπιθέσεις, τις διαδικτυακές απάτες αλλά και τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Συνοδεύεται τέλος, από μια σειρά άρθρων που εστιάζουν σε καθένα από τα διαφορετικά κυβερνοεγκλήματα.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA