Το 2019 η Safeline ξεκίνησε έρευνα στο σκοτεινό δίκτυο, μέσω της βάσης δεδομένων ATLAS του συστήματος Voyager. Η έρευνά μας έδειξε ότι το 50% των domain του clear web που αναφέρθηκαν στο Safeline και περιείχε CSAM, βρέθηκαν επίσης σε συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ στο dark web. Αυτό το συμπέρασμα αποκάλυψε τη στενή σύνδεση περιεχομένου στο dark και στο normal web.

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.
Από το 2021 η Safeline συνεχίσει την έρευνά της σε φόρουμ CSAM στον dark web. Αυτή τη φορά ο στόχος μας είναι να επανεκτιμήσουμε τη σύνδεση μεταξύ του clear web και του dark web και να διερευνήσουμε σε βάθος τα domains που συζητούνται στον σκοτεινό ιστό.

main