Η αυξανόμενη παγκόσμια απήχηση του Διαδικτύου παρέχει πολύτιμες ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν, να συνδεθούν και να παίξουν, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο μη ασφαλών ή τραυματικών εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευση και κακοποίησης παιδιών (CSEA). Η πλήρης έκταση του διαδικτυακού CSEA παραμένει άγνωστη. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα απεικονίζουν πώς το διαδικτυακό CSEA είναι μια σημαντική και αυξανόμενη απειλή για τα παιδιά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η EVAC δημοσίευσε ένα ενημερωτικό σημείωμα με βάση τα ευρήματα και τις συζητήσεις από την εκδήλωση Safe Digital Futures: Data for Change που συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η End Violence’s Safe Online Initiative και η WeProtect Global Alliance τον Νοέμβριο του 2022.

Αναγνωρίζεται η επείγουσα ανάγκη να οικοδομηθεί μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των απειλών της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευση και κακοποίησης παιδιών, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η έλλειψη αξιόπιστων, συγκρίσιμων και περιεκτικών στοιχείων για ποσοτικοποίηση και ενσωμάτωση των κινδύνων που διευκολύνονται από την τεχνολογία και τον βαθμό στον οποίο τα παιδιά βιώνουν το διαδικτυακό CSEA, καθιστά δύσκολη την πρόληψη και τη αποτροπή αυτής της κακοποίησης.

Η έλλειψη συστηματικής και εναρμονισμένης συλλογής δεδομένων, για την αξιόπιστη ανάλυση των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά, παραμένει κρίσιμο εμπόδιο για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς Διαδικτύου για τα παιδιά. Το ενημερωτικό σημείωμα αναγνωρίζει τους περιορισμούς χρηματοδότησης, τα νομικά εμπόδια και την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική βούληση ως τις κύριες προκλήσεις για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής υποδομής δεδομένων και την αποτελεσματική συλλογή, ανάλυση και χρήση τους.

Οι συμμετέχοντες στο τεχνικό εργαστήριο τόνισαν την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας, της υπεύθυνης χρήσης δεδομένων, και προσδιόρισαν βασικούς τομείς εστίασης γύρω από τους οποίους μπορούν να αρχίσουν να συντονίζονται οι προσπάθειες.

Διαβάστε εδώ την περίληψη του «Data for Change»