Αποτελεσματικότερες στην αντιμετώπιση καταγγελιών που σχετίζονται με παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ταχύτερες στην ανάλυση των δεδομένων και ισχυρότερες στο έργο που παράγουν αποδείχθηκαν οι 54 γραμμές καταγγελιών που λειτουργούν πλέον σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση απολογισμού του INHOPE, για το 2015.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2015 οι γραμμές καταγγελιών του INHOPE, χρησιμοποιώντας το σύστημα  διαχείρισης καταγγελιών ICCAM επεξεργάστηκαν 96.334 ιστοσελίδες με επιβεβαιωμένο παράνομο περιεχόμενο, αριθμός ο οποίος καταδεικνύει αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2014. Κατά μέσο όρο οι γραμμές δέχονταν 9.633 καταγγελίες το μήνα. Το 96% μάλιστα των καταγγελιών αφαιρέθηκαν από το διαδίκτυο σε λιγότερο από 5 μέρες.

Το INHOPE έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και πλέον περιλαμβάνει 54 γραμμές βοήθειας σε 45 χώρες . Χάρη στο σύστημα ICCAM η ανάλυση των καταγγελιών γίνεται γρηγορότερα και με περισσότερη ακρίβεια παρέχοντας ζωτικής σημασίας ενημέρωση σε αστυνομικές αρχές όπως π.χ στην Interpol. Οι εθνικές γραμμές καταγγελιών έχουν μεγάλη σημασία και κάνουν τη διαφορά καθημερινά. Οι γραμμές παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται ο καταγγέλλων να έρθει σε επαφή με  την αστυνομία. Οι άνθρωποι πίσω από τις γραμμές καταγγελιών κατηγοριοποιούν και αναλύουν τις καταγγελίες και με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Περισσότεροι από 190 ειδικά εκπαιδευμένοι αναλυτές είναι  εκείνοι που λαμβάνουν τις καταγγελίες και τις διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο .Κατά τη διάρκεια του 2015 48 αναλυτές εκπαιδεύτηκαν στο σύστημα  ICAMM και πιστοποιήθηκαν από  τον οργανισμό.

Η αποστολή του INHOPE είναι να υποστηρίζει και να βελτιώνει το έργο των γραμμών καταγγελιών και να ενδυναμώνει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω πέντε κατευθύνσεων:

  1. Θεσπίζοντας πολιτικές και πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για τις γραμμές καταγγελιών και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του μέσω της προώθησης καλών εργασιακών σχέσεων και εμπιστοσύνης.
  2. Εξασφαλίζοντας την ταχεία και αποτελεσματική απάντηση στις καταγγελίες για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε διεθνές επίπεδο .
  3. Διευρύνοντας το δίκτυο των γραμμών καταγγελιών σε διεθνές επίπεδο με τη ίδρυση και πιστοποίηση νέων γραμμών , παρέχοντας συμβουλές και κατάρτιση για να ανταποκριθούν στα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών
  4. Προωθώντας μια βαθύτερη κατανόηση του έργου των γραμμών καταγγελιών στους φορείς χάραξης πολιτικής σε διεθνές επίπεδο με στόχο μια καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία
  5. Αφυπνίζοντας εμπλεκόμενους φορείς και κοινό