Μία σειρά από συστάσεις για τους δημιουργούς εφαρμογών περιλαμβάνει έκθεση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), με σκοπό οι κάτοχοι smartphone να έχουν καλύτερη εικόνα για τον τρόπο που τα προγράμματα διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Περισσότερα