Περισσότερες από 24.000 καταγγελίες για περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, κατέγραψε πανευρωπαϊκά η ετήσια αναφορά για το 2010 του INHOPE, του Διεθνούς Συνδέσμου Ανοιχτών Γραμμών Διαδικτύου. Ο INHOPE (www.inhope.org) αντιπροσωπεύει σε 34 χώρες τις Ανοιχτές Γραμμές Διαδικτύου, οι οποίες μάχονται κατά της κακοποίησης παιδιών (παιδική πορνογραφία) στο Ίντερνετ.