Ολοκληρώθηκε στο Άμστερνταμ το διήμερο Συνέδριο του οργανισμού INHOPE στο oποίο συμμετείχαν μέλη της Ελληνικής Γραμμής Καταγγελιών SafeLine για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των hotlines από 50 χώρες μέλη του ΙΝHOPE από όλες τις Ηπείρους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι της SafeLine είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με εταίρους από τις άλλες χώρες μέλη του INHOPE. Αυτές οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων παίζουν καθοριστικό και ουσιώδη ρόλο στους βασικούς τομείς για την χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού καθώς και τους επιμέρους τομείς εστίασης. Από τις προτεραιότητες που αναφέρθηκαν, τα κορυφαία σημεία περιελάμβαναν:

▪️ Καθιέρωση παγκόσμιων προτύπων για τις γραμμές καταγγελιών

▪️ Ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων

▪️ Διασφάλιση πρόσβασης σε τεχνολογική τεχνογνωσία

▪️ Χάραξη πολιτικής και Νομικό πλαίσιο

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο, επηρεάζοντας άμεσα τη μελλοντική ταυτότητα και στρατηγική του δικτύου. Μεταξύ πολλών προτάσεων, εντοπίστηκαν δύο βασικά θέματα:

▪️ Συνεχείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις για να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες τάσεις

▪️ Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας σχετικά με τις ανταλλαγές peer-to-peer.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (AGM), εκλέχτηκαν τρία νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, καθηγήτρια Βιβή Φραγκοπούλου αποτελεί πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του INHOPE.