“Το τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει αλλάξει δραματικά σε λιγότερο από μια δεκαετία. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι δεν ενημερώνονται ή ψυχαγωγούνται πια μέσω της τηλεόρασης αλλά μέσω του διαδικτύου από διάφορες κινητές συσκευές. Το ποσοστό των Ευρωπαίων που παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο αναμένεται να αυξηθεί από 64% τοις εκατό το 2014 σε 80% έως το 2019 », αναφέρει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 26 Απριλίου 2018.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς (DSM), η Επιτροπή πρότεινε τον Μάιο του 2016, μια αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) η οποία περιλαμβάνει μια νέα προσέγγιση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που κοινοποιούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στα μέσα του Απριλίου 2018, αφού ακολούθησε αυστηρή νομοθετική διαδικασία, επιτεύχθηκε προκαταρκτική πολιτική συμφωνία (ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή) σχετικά με τα κύρια στοιχεία των αναθεωρημένων κανόνων που εφαρμόζονται στα οπτικοακουστικά μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συζητήσουν τις τελευταίες εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες της πρότασης. Μετά από επίσημη επιβεβαίωση από το Συμβούλιο και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας.

Το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για ένα δικαιότερο κανονιστικό περιβάλλον για ολόκληρο τον οπτικοακουστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κατ ‘απαίτηση και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ανηλίκων και ενισχύουν τη μάχη κατά της ρητορικής  μίσους σε όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Με την επισήμανση των κύριων σημείων αναθεώρησης στο AVMSD, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαριθμεί τις ακόλουθες πτυχές:

Ενισχυμένη αρχή της χώρας καταγωγής με μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε κράτος μέλος και τις ίδιες διαδικασίες τόσο για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών κατ ‘απαίτηση καθώς και για δυνατότητες παρεκκλίσεων σε περίπτωση ανησυχιών δημόσιας ασφάλειας και σοβαρών κινδύνων για το δημόσιο υγεία.

Καλύτερη προστασία των ανηλίκων από το επιβλαβές περιεχόμενο, είτε στην τηλεόραση είτε στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες οπτικοακουστικών μέσων επεκτάθηκαν σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η αναθεωρημένη οδηγία θα ισχύει επίσης για τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες και θα μοιράζονται σε πλατφόρμες, π.χ. Το Facebook, όταν παρέχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο, αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας.

Ισχυρότεροι κανόνες εναντίον της ρητορικής μίσους και της δημόσιας πρόκλησης για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κανόνες θα ισχύουν επίσης για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο για την προστασία των ανθρώπων από την υποκίνηση σε βία ή μίσος και περιεχόμενο που συνιστά ποινικά αδικήματα.

Περισσότερη ευελιξία στην τηλεοπτική διαφήμιση. Οι αναθεωρημένοι κανόνες παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το πότε μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις – το συνολικό όριο του 20% του χρόνου εκπομπής διατηρείται μεταξύ 6:00 και 18:00. Αντί για τα τρέχοντα 12 λεπτά ανά ώρα, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν πιο ελεύθερα πότε πρέπει να προβάλλουν διαφημίσεις καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών οπτικοακουστικών μέσων θα ενισχυθεί στο δίκαιο της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από την εκάστοτε κυβέρνηση και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το επιβλαβές online περιεχόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τη Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Συμμαχία είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης για την αντιμετώπιση επιβλαβούς περιεχομένου, συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο διαδίκτυο.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AVMSD μπορείτε να βρείτε στο πλήρες δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΒΙΚ