Η παρούσα έκθεση διαφάνειας του ΟΕCD παρέχει μια επισκόπηση των πολιτικών και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (CSEA) στις παγκόσμιες κορυφαίες 50 διαδικτυακές υπηρεσίες κοινής χρήσης περιεχομένου όπως π.χ Facebook, TikTok, YouTube, Twitch, Instagram κ.α. Αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων του οργανισμού OECD που στόχο έχουν τη βαθύτερη κατανόηση των προσπαθειών της βιομηχανίας του διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και αυξανόμενης πρόκλησης. Το περιεχόμενο CSEA στο διαδίκτυο αποτελεί μια σημαντική παγκόσμια απειλή που είναι πολύπλοκη, εξελισσόμενη και συνεχώς κλιμακούμενη προκαλώντας πολύπλευρο κακό στα παιδιά θύματα κακοποίησης και υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η έκθεση διαφάνειας του ΟECD εξετάζει πως οι εταιρείες καθορίζουν τι είναι CSEA στις πλατφόρμες τους, ποιες εταιρίες δημοσιεύουν αναφορές διαφάνειας σχετικά με την ύπαρξη CSEA και τι περιλαμβάνουν οι αναφορές αυτές (αριθμό περιστατικών, ενέργειες που ακολούθησαν, κατηγοριοποίηση περιστατικών, κ.α.), τι πληροφορίες παρέχουν σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσης που εφαρμόζουν για CSEA, καθώς και ποιες εταιρίες διαθέτουν μηχανισμούς  ανίχνευσης και ειδοποίησης.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι μόνο 10 από τις 50 υπηρεσίες ορίζουν τo υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών (CSEA) με επαρκείς λεπτομέρειες και μόνο 20 από τις υπηρεσίες εκδίδουν έκθεση διαφάνειας για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ακόμη και μεταξύ αυτών των 20 υπηρεσιών, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους ορισμούς, στις μετρήσεις, στη μεθοδολογία και τη συχνότητα των αναφορών διαφάνειας. Αν και υπάρχουν καλές πρακτικές, η έκθεση αποκαλύπτει μια κατακερματισμένη απάντηση σε αυτό το περίπλοκο και εξελισσόμενο πρόβλημα, γεγονός που περιορίζει τη συγκρισιμότητα και καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή μιας αναλυτικής αξιολόγησης των προσπαθειών των πλατφορμών για την καταπολέμηση του υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης (CSEA).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση διαφάνειας εδώ.