Μια μεμονωμένη ανώνυμη καταγγελία μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας του INHOPE έχουν αναρίθμητες ιστορίες επιτυχίας όπου μια  δημόσια καταγγελία οδήγησε σε επιτυχείς έρευνες και συλλήψεις.

Μια καταγγελία στη γαλλική τηλεφωνική γραμμή, Point de Contact, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 26 συσκευών αποθήκευσης που περιέχουν 80,000 εικόνες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το ζευγάρι που κρυβόταν από πίσω καταδικάστηκε και φυλακίστηκε.

Μια καταγγελία στην ιρλανδική ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, Hotline.ie, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και δίωξη του δράστη σεξουαλικών αδικημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μια καταγγελία στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Ταϊβάν, ECPAT Ταϊβάν, οδήγησε σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν με τη μονάδα Επιχειρήσεων Innocent Operations Unit του FBI σε δύο δικτυακούς τόπους εγκατεστημένους στην Κίνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 46 υπόπτων.

Μια αναφορά στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας των ΗΠΑ, Cybertipline, κατέληξε σε σύλληψη του δράστη εντός 24 ωρών από τη σύνταξη της έκθεσης με την αστυνομία η οποία ενήργησε ταχέως βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι αναλυτές των εν λόγω  υπηρεσιών.

Το παγκόσμιο δίκτυο των ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας λειτουργεί τόσο με τους παρόχους υπηρεσιών επιβολής του νόμου όσο και με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η απομάκρυνση του CSAM από το διαδίκτυο. Όταν βλέπετε κάτι που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι CSAM, χρειάζονται μόνο πέντε λεπτά για να το καταγγείλετε. Αυτό θα μπορούσε να κάνει όλη τη διαφορά.

Μην το αγνοείς, κατάγγειλέ το!