Τα τελευταία χρόνια το διαδικτυακό παιχνίδι γνώρισε μια πρωτοφανή δημοτικότητα, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της αυξημένης προσβασιμότητας. Με την ευρεία χρήση των smartphone, τα παιδιά έχουν πλέον περισσότερες ευκαιρίες να ασχοληθούν με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η καθηλωτική και διαδραστική φύση αυτών των παιχνιδιών προσελκύει νέους που αναζητούν κοινωνικές διασυνδέσεις και συναρπαστικές εμπειρίες σε εικονικά περιβάλλοντα.

Το διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει συναρπαστικές εμπειρίες για παιδιά και νέους, αλλά μπορεί επίσης να τους εκθέσει σε διάφορους κινδύνους. Τα αυξημένα περιστατικά εκφοβισμού και παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο περιβάλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών απαιτούν την προσοχή μας και τις συλλογικές μας προσπάθειες για την προστασία παιδιών και νέων.

Εκφοβισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια

Οι πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών γίνονται συχνά μέσα εκφοβισμού και παρενόχλησης. Οι παίκτες μπορεί να συναντήσουν άτομα που παρουσιάζουν επιβλαβείς συμπεριφορές όπως λεκτική κακοποίηση, στοχευμένη παρενόχληση, αποκλεισμό και διαδικτυακό εκφοβισμό. Για τα περισσότερα παιδιά και εφήβους, που εξακολουθούν να αναπτύσσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, αυτό μπορεί να προκαλέσει ψυχολογική δυσφορία, άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα κατά του εκφοβισμού στις πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή συστημάτων αναφοράς σε όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια πολλών παικτών – τα οποία επί του παρόντος εμφανίζονται μόνο στα πιο δημοφιλή – χρησιμοποιώντας εργαλεία εποπτείας, καθώς και ενίσχυση των κατευθυντήριων γραμμών της κοινότητας.

Σεξουαλική κακοποίηση και διαδικτυακό παιχνίδι

Η αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες είναι συνηθισμένη και εύκολη στα διαδικτυακά παιχνίδια πολλών παικτών που διαθέτουν δυνατότητα συνομιλίας. Οι παίκτες τείνουν να δημιουργούν κοινότητες, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να καλλιεργούν εικονικές φιλίες, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν προσωπικά στοιχεία για το άλλο άτομο, όπως την ηλικία ή το πραγματικό του όνομα. Δυστυχώς, ο κόσμος του διαδικτυακού παιχνιδιού έχει γίνει πόλος έλξης για κακόβουλα άτομα που στόχο έχουν να εκμεταλλευτούν παιδιά και εφήβους. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και να χειραγωγούν τους νεαρούς παίκτες για τους σκοπούς τους. Μια άλλη κοινή μορφή σεξουαλικής κακοποίησης είναι ο εκβιασμός, όπου καταφέρνουν να αποσπάσουν από παιδιά και νέους προσωπικό υλικό και εν συνεχεία το χρησιμοποιούν ως μοχλό για περαιτέρω εκμετάλλευση. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς τους κινδύνους, η εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων και η εφαρμογή ισχυρών συστημάτων αναφοράς (report) είναι κρίσιμα βήματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στα διαδικτυακά παιχνίδια.

Προώθηση μέτρων για την ασφάλεια των παιδιών στα διαδικτυακά παιχνίδια

Γονική επίβλεψη και εκπαίδευση

Οι γονείς και οι κηδεμόνες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στα διαδικτυακά παιχνίδια. Ο καθορισμός σαφών ορίων και ο καθορισμός χρονικών ορίων μπορεί να δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα παιδιά τους από πιθανούς κινδύνους. Οι γονείς και οι φροντιστές μπορούν να παίζουν μαζί με τα παιδιά τους, να τα παρακολουθούν να παίζουν ή να δείχνουν ενδιαφέρον για τα παιχνίδια που τους αρέσουν. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά. Η συζήτηση σε καθημερινή βάση μπορεί να διδάξει παιδιά και νέους για τις συνήθειες του υπεύθυνου παιχνιδιού, τον εντοπισμό και την αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αλλά δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα παιδιά και οι έφηβοι συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση από τους γονείς ή τους φροντιστές τους. Ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν επίσης πρόσβαση σε πόρους και εκπαιδευτικό υλικό. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο διαδίκτυο, αλλά παρόλα αυτά, η δυνατότητα να το κάνουν μπορεί να είναι περιορισμένη. Η βιομηχανία των διαδικτυακών παιχνιδιών οφείλει να κάνει αυτό που της αναλογεί.

Ευθύνη εταιρειών/πλατφορμών

Οι προγραμματιστές παιχνιδιών έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους παίκτες, ιδιαίτερα τα παιδιά. Η εφαρμογή περιορισμών ηλικίας και αξιολογήσεων περιεχομένου μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά τους. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων εποπτείας και συστημάτων αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακατάλληλης συμπεριφοράς και την ταχεία προστασία των νεαρών παικτών.

Συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση και την πρόληψη ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο. Η συνεργασία μεταξύ πλατφορμών παιχνιδιών, προγραμματιστών και αρχών επιβολής του νόμου μπορεί να εξασφαλίσει ένα όσο το δυνατό πιο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για παιδιά και νέους. Η ενίσχυση των νομικών πλαισίων, των κυρώσεων και των μέτρων κυβερνοασφάλειας είναι ουσιαστικά βήματα για την αποτροπή και την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής κακοποίησης.

Πηγή: INHOPE