Απαιτείται ακόμα περισσότερη πληροφόρηση και επιμόρφωση για την επιτυχή αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying), όπως ανέδειξαν ταυτόχρονες έρευνες που διεξήχθησαν σε έξι χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ρουμανία και Ελλάδα) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming», στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο εκπαιδευτικός οργανισμός DIAN. Τα στοιχεία συνελέγησαν από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και εργαζόμενους στην ψυχική υγεία κ.λπ. Εξ αυτών το 66% απαντά ότι ανήλικοι τους έχουν ζητήσει βοήθεια για την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού. Οι εκκλήσεις για βοήθεια μάλιστα είναι αρκετά συχνές, άλλοτε μία φορά τον μήνα (70%) και άλλοτε μία φορά την εβδομάδα (25%)…

Περισσότερα